Helsinki

+358 40 9008 100

matti.ahola(a)televicon.fi

Taloyhtiö – reklamoi ajoissa!

Urakoitsijalla on takuuaikainen ja takuuajan jälkeinen vastuu rakentamisessa.

Useissa taloyhtiöissä on tälläkin hetkellä käynnissä rakennushankkeita, tai ainakin hankesuunnitteluvaiheessa olevia erilaisia rakentamiseen tai korjaukseen liittyviä hankkeita. Kaikki suunnittelu ja rakentaminen ei aina suju kuten pitäisi. Kaikenlaista ongelmaa voi esiintyä. Jos urakan valmistuttua huomataan vastaanoton jälkeen puutteita tai erilaisia asennuksiin liittyviä virheitä, tulisi yhtiön puuttua niihin viimeistään takuuajan puitteissa.

Taloyhtiön ja urakoitsijan väliseen allekirjoitettavaan sopimukseen liitetään normaalisti yleisiin sopimusehtoihin perustuva sopimus, YSE Tässä sopimuksessa on määräykset takuuajan vastuusta, ja takuuajan jälkeisestä vastuusta.

Urakoitsijan takuuaika on YSE 1998 mukaan kaksi vuotta, ja se alkaa kokonaisurakan luovutuksesta, eli vastaanottotarkastuksesta. Takuuaikana on virheet ja puutteet korjattava omalla kustannuksellaan. Virheistä ja puutteista tulisi taloyhtiön reklamoida urakoitsijalle mahdollisimman pian. Näin vältytään ikäviltä ja hankalilta riidoilta, jotka pahimmillaan johtavat oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Urakoitsijan kokonaisvastuuaika kymmenen vuotta saattaa menettää merkityksensä, ellei reklamointia jostain syystä tehdä. Reklamointi on myös uusittava vähintään kolmen vuoden välein, tai tarpeen vaatiessa useammin. YSE 1998 mukaan takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on rajoitetumpi kuin varsinaisena takuuaikana ( 2 vuotta ). Tämä kannattaa muistaa jo pelkästään siitä syystä, että osoitetut virheet tai puutteet rakentamisesta on huomattavasti vaikeampaa osoittaa jälkikäteen.

Kaikki edellä mainittu pätee myös tele – ja viestintäverkkojen uudisrakentamisessa, sekä saneerauksessa.