Helsinki

+358 40 9008 100

matti.ahola(a)televicon.fi

Arvokiinteistöjen portaikossakin kaapelit saadaan piilotettua

Telekaapeleiden uusiminen maailmalla on käynnissä ja etenee vauhdilla. Vanhat kuparikaapelit päivitetään valokuituun. Vanhojen arvokiinteistöjen portaikoissa olevat telekaapelit on yleensä asennettu olevien rakenteiden sisään. Näitä kaapeleita ja niiden liitoksia on hyvin hankalaa huoltaa tai korjata. 1980 – luvulla, ja sitä myöhemmin kiinteistöissä uusittiin sen aikaista sähköverkkoa. Tuolloin kiinteistöjen portaikkoihin asennettiin useimmiten metallinen johtokanava. Samaan johtokanavaan, tai kouruun uusien sähkökaapeleiden kanssa asennettiin sen ajan uudet telekaapelit. Huoneistojen eteiseen asennettiin silloin ns. ”kolmepiikki” puhelinrasia lankapuhelimelle. Nykyään telekaapeleita päivitetään esim. linjasaneerauksen yhteydessä. Useimmiten silloin asennetaan portaikoon EI30 luokan palokanava. Myös nykyiset telekaapelit ovat erikseen luokiteltu kestämään palon aiheuttamia myrkyllisiä kaasuja.

Monissa arvokiinteistöissä on vielä käytössä alkuperäinen vanha hapertunut televerkko. Yhtiöissä pohditaan, miten saataisiin televerkot päivitettyä niin, että porrashuoneiden esteettinen ulkonäky säilyisi. Pelätään kustannuksia, ja että porrashuoneiden estetiikka särkyy. Usein näissä tilanteissa on myös museovirastolla oma mielipiteensä sanottavana.

Olen ollut vuosien varrella pääkaupunkiseudulla useiden vanhojen arvokiinteistöjen yhteydessä joko suunnittelemassa, tai rakentamassa uutta televerkkoa. Osittain kohteissa on ollut mahdollista hyödyntää olevia vanhoja kaapeleiden putkituksia tai olevia kaapelikanavia. Kohteissa on porrashuoneisiin tehty eri muotoisia niin kutsuttuja ”valepilareita”, joiden sisään on telekaapelit saatu helposti piilotettua. Palokanavista tehdyt valepilarit on viimeistelty alkuperäisiä maalauksia kunnioittaen. Samalla on ollut mahdollista rakentaa palokanavaan lisäpistorasioita sähköille, tarvittavaa valvontaa, tai vaikkapa kaapelireitti kellarista operaattorin matkapuhelinverkon tukiasemalle. Asennusten jälkeen voidaan portaikko tarvittaessa siistiä poistamalla ylimääräiset pintaan asennetut kaapelit.